HuismethetHandje

huismethethandje

Gevelkunsten aan het huismethethandje (2007, foto Johannes Timmermans)

Het begon in een grijs kloosterverleden met de grote put en muurwerk in de kelder. Omstreeks 1690 volgde het keldergewelf. Tegen een oudere zijgevel is zo'n halve eeuw later de begane grond opgetrokken. Sluiting van het klooster van Sint Andries en een verbouwing in 1795 maakt van het gebouw definitief een woonhuis. Rond 1900 is er een verdieping op gebouwd en beneden een caf ingericht. In de periode 2001-2003 is het huis ingrijpend gerestaureerd, verhoogd met een tweede verdieping en ingericht als woon- en werkhuis.

Met kleine stukjes en beetjes is het HuismethetHandje ontstaan. Daarom is het een belangrijke bron van kennis. Veel is bekend over de chique huizen van welgestelde bewoners van het oude Maastricht, maar we weten heel weinig over het bouwen en wonen van de rest van de bevolking. Gewone huizen van gewone mensen zijn z gewoon dat ze sluipend verdwijnen. Of na restauratie alleen als gevel blijven bestaan.bibliotheek

Boekenkamer in het huismethethandje met zeer groot boek (2005)

Het HuismethetHandje is een karakteristiek voorbeeld van een kleinere woning zoals er vroeger honderden bestonden in de Maastrichtse binnenstad. Meestal werden die bewoond door meerdere families. Door stadsvernieuwingsprojecten, ongelukkige restauraties en gebrek aan kennis bij deskundigen is het HuismethetHandje een redelijk zeldzaam voorbeeld geworden van zo'n 'huis voor de gewone Maastrichtenaar'.

Daarom is het gerestaureerd en verhoogd volgens een experimentele methode, waarbij het principe 'behoud gaat vr vervangen' tot het uiterste is doorgevoerd. Er zijn vrijwel alleen nieuwe elementen toegevoegd in plaats van het gebruikelijke vervangen van slechte onderdelen om het huis weer in goede staat te brengen. Daardoor is alle bouwhistorie bewaard gebleven. Inclusief oude verflagen, gebarsten tegels en versleten vloeren. De geheel nieuwe tweede verdieping is naar ideen van architect Carlos Apers uit Maastricht als een grote, houten hoed op het huis geplaatst waardoor de bestaande dakconstructie helemaal bewaard kon blijven.

De voorgevel van het huis vertoont de resten van een bonte beschildering. Het muurwerk in geel, rood en grijs, gecombineerd met olijfgroene kozijnen en deuren. Later is de groene kleur vervangen door wit. Nu zijn de kleuren op de muren wat vervaagd en is de gevel prachtig gepatineerd. Om het romantische uiterlijk van het huis, n de originele verflagen te bewaren, en toch iets van de bijzondere, kleurrijke afwerking weer op te roepen is het houtwerk nu in de oude, krachtige kleurtonen van de gevel geschilderd en de plint met zwarte steenbeits afgewerkt.

Bij de restauratie is het interieur van het Huismethet-Handje voorzien van een twintigtal vaste kunstwerken die de verhouding tussen mensen en hun omgeving als onderwerp hebben. Ze sluiten daarmee aan bij het handgevende bronzen handje dat het huis recent zijn naam gaf. Daarnaast fungeert de gevel van het huis regelmatig als expositieruimte voor tijdelijke installaties.

In de directe omgeving zal de komende jaren veel veranderen. 172 jaar lang stond het HuismethetHandje onder de rook van aardewerkfabriek Sphinx. Begin 2007 is de productie van dit bedrijf verplaatst en is een begin gemaakt met de omvorming van het reusachtige fabrieksterrein tot een binnenstedelijk woongebied. Een aantal fabrieksgebouwen zullen daarin bewaard blijven. Het kloosterterrein van Sint Andries met de omringende oude bebouwing blijft zoals het nu is en komt te liggen aan de rand van dit nieuwe stadsdeel.

Het HuismethetHandje is geen museum. Het is de plek waar we wonen en werken. Daarom is het niet zomaar openbaar toegankelijk. Regelmatig organiseren we in ons HuismethetHandje echter wel iets kleinfijn cultureels en dan is iedereen welkom. Als u nog originele ideen heeft voor activiteiten in het Huismet hetHandje, of u wilt het interieur bijvoorbeeld gebruiken als foto- of ander decor, neem dan gerust met ons contact op!

Het HuismethetHandje ligt aan Achter de Barakken, de belangrijkste zijstraat van de deftige Boschstraat in de Maastrichtse binnenstad. Het draagt huisnummer 35. Toch ligt het aan de even zijde van de straat, aan een klein pleintje.

De complete adresgegevens:

  • HuismethetHandje
  • Gonnie Meijer & Paul Tieman
  • Achter de Barakken 35
  • 6211 RZ Maastricht
  • telefoon 043-3257282 of 06-22300859
  • e-mail huismethethandje @ paul-tieman.nl

huismethethandje badkamerfoto sylvain margaine

De kelderbadkamer onder het huismethethandje (2006, foto Sylvain Margaine)

meer
more
plus